Ρυθμίσεις για άλλες εφαρμογές/συσκευές

Ρυθμίσεις POP3 – Τα e-mail σβήνονται από τον server κατά την λήψη τους και δεν είναι διαθέσιμα στο Webmail

Server name Port Encryption method
POP3 outlook.office365.com 995 SSL
SMTP smtp.office365.com 587 TLS

Στο πεδίο username μπαίνει ολόκληρο το e-mail του χρήστη

 

Ρυθμίσεις IMAP – Τα e-mail παραμένουν στον server και είναι διαθέσιμα στο Webmail

Server name Port Encryption method
IMAP4 outlook.office365.com 993 SSL
SMTP smtp.office365.com 587 TLS

Στο πεδίο username μπαίνει ολόκληρο το e-mail του χρήστη