Υπηρεσία VPN

Η υπηρεσία πρόσβασης μέσω Virtual Private Network (VPN) παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος, να συνδεθούν στο δίκτυο του Ιδρύματος και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες από το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται στο Διαδίκτυο, και επιπρόσθετα η σύνδεση να γίνεται με ασφάλεια.

Ο τελικός χρήστης μπορεί να συνδέεται στο Διαδίκτυο μέσω

  • dialup
  • adsl γραμμής
  • wireless δικτύου
  • δικτύου τρίτου φορέα (πχ. επισκέπτης στο δίκτυο ενός πανεπιστημίου του εξωτερικού, σε μια εταιρία κτλ)

μόλις όμως συνδεθεί στην υπηρεσία θα αποκτά πρόσβαση στο δίκτυο του Ιδρύματος, και η δικτυακή του κίνηση θα δρομολογείται μέσω του δικτύου του Ιδρύματος.
Το όφελος της υπηρεσίας πρόσβασης μέσω VPN είναι πως:

  • τα δεδομένα των χρηστών διακινούνται με ασφαλή τρόπο πάνω από το δίκτυο του άλλου φορέα και
  • δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να απολαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Ίδρυμα, σαν να είναι άμεσα συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Ιδρύματος. Ενδεικτικά ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κτλ.

Για οδηγίες σύνδεσης ανατρέξτε στο μενού Οδηγίες