Ταυτοποίηση/Εξουσιοδότηση

To Διαδικτυακό Κέντρο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. συμμετέχει στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication Authorization Infrastructure – ΑΑΙ) του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της υποδομής AAI του ΕΔΕΤ:

  • «Πίθος», υπηρεσία δωρεάν αποθήκευσης αρχείων
  • «Εύδοξος», υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων
  • Microsoft Dreamspark, υπηρεσία διανομής δωρεάν λογισμικού της Microsoft σε φοιτητές
  • Αναφανδόν-MSDNAA, υπηρεσία διανομής δωρεάν λογισμικού σε φοιτητές μέσω προγράμματος MSDN-Academic Alliance (απαιτείται συνδρομή του ακαδημαϊκού τμήματος)
  • MSOffice4Students, ειδικό κατάστημα διάθεσης λογισμικού της Microsoft σε φοιτητές
  • Forrester, πρόσβαση στη δημοσιευμένη έρευνα και αναλύσεις της Forrester
  • IPTV, μετάδοση ψηφιακής τηλεόρασης
  • Υπηρεσία διοργάνωσης τηλεδιασκέψεων και τηλεφωνίας VoIP (Real Time Services)
  • myNetLab, υπηρεσία δικτυακών εργαστηρίων με πραγματικό εξοπλισμό

Οφέλη της υπηρεσίας αυτής είναι η εισαγωγή των username/password που αντιστοιχούν στον χρήστη μόνο μια φορά και μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την υποδομή ΑΑΙ χωρίς να εισάγει ξανά τα στοιχεία του. Η υποδομή ΑΑΙ ρωτά για τα στοιχεία των χρηστών την υπηρεσία καταλόγου του Ιδρύματος, οπότε τα στοιχεία των χρηστών δεν βγαίνουν σε καμία περίπτωση εκτός του Ιδρύματος.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατόπιν συνεννόησης με το Κέντρο δικτύου, για web εφαρμογές του Ιδρύματος. Παρέχονται έτοιμες βιβλιοθήκες σε php και asp.net.

Μπορείτε να δείτε πως λειτουργεί σε demo application εδώ