• opencourses.teipir.gr
    opencourses.teipir.gr
  • Νέοι Σπουδαστές
    Νέοι Σπουδαστές

Το Διαδικτυακό Κέντρο (ΔΔΚ) του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά δικτυακών υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία, την ερευνητική δραστηριότητα καθώς και τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Το ΔΔΚ ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα