Ιδρυματικός λογαριασμός

Ιδιότητες ακαδημαϊκού λογαριασμού

Ο ιδρυματικός λογαριασμός αποτελείται από όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Χρησιμοποιείται για τη πιστοποίηση του χρήστη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος (π.χ. ηλεκτρονική γραμματεία, e-mail, ιδρυματική πλατφόρμα μαθημάτων) καθώς και σε εξωτερικούς φορείς (π.χ. εύδοξος, υπηρεσία έκδοσης ΠΑΣΟ, apella).

Διαδικασία απόκτησης ακαδημαϊκού λογαριασμού

Κατηγορία Διαδικασία  
Προπτυχιακοί Φοιτητές Λογαριασμοί δημιουργούνται αυτόματα κατά την αρχική εγγραφή στη Γραμματεία.

Τα στοιχεία του λογαριασμού αποστέλλονται με SMS

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Απαιτείται ενέργεια από τη Γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Οι σπουδαστές ενημερώνονται από τη γραμματεία του ΠΜΣ με τα στοιχεία λογαριασμού
Μόνιμο προσωπικό Παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΔΔΚ
Έκτακτο προσωπικό Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει αίτηση στο ΔΔΚ. Απαιτείται υπογραφή από μόνιμο προσωπικό που εγγυάται την ιδιότητα του αιτούντος (προϊστάμενος, πρόεδρος τμήματος κτλ.) Αίτηση

 

Διαχείριση λογαριασμού

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον αρχικό τυχαίο κωδικό με έναν της επιλογής του καθώς επίσης να διαχειριστεί τα δευτερεύοντα στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση του κωδικού σε περίπτωση απώλειας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://accounts.teipir.gr

Απώλεια κωδικού

Σε περίπτωση που είναι καταχωρημένα δευτερεύοντα στοιχεία επικοινωνίας, μπορείτε να ανακτήσετε τον κωδικό σας από τον σύνδεσμο https://accounts.teipir.gr. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η προσέλευσή σας στο Κέντρο Δικτύου (προσωπικό) ή στη Γραμματεία της σχολής σας (για φοιτητές).