Δυναμικές σελίδες daidalos

Υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων σε περίπτωση απουσίας της κατάλληλης υποδομής για

 • Τμήματα
 • Εργαστήρια
 • Σχολές
 • Διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος
 • Ερευνητικά και μεταπτυχιακά προγράμματα
 • Συλλόγους

Η υπηρεσία δεν προσφέρεται για προσωπικούς ιστοτόπους.

Υποστηρίζονται μεταξύ άλλων

 • εφαρμογές PHP και ASP.NET
 • βάσεις δεδομένων MySQL
 • Web Control Panel και ftp για πρόσβαση και διαχείριση στο site

Οι ιστοσελίδες που φιλοξενούνται έχουν την μορφή http://sitename.daidalos.teipir.gr/ και η ανανέωση γίνεται μέσω ftp, ενώ οι βάσεις δεδομένων δημιουργούνται από web panel.

Αν απαιτείται domain της μορφής http://sitename.teipir.gr, συμπληρώνετε και αποστέλετε επιπλέον αίτηση για δέσμευση ονόματος DNS.

Η ανανέωση των ιστοσελίδων, η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου καθώς και η λήψη αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου είναι ευθύνη του διαχειριστή των ιστοσελίδων που έχει οριστεί στην αίτηση. Το Ίδρυμα δεν φέρει ευθύνη για πιθανή απώλεια δεδομένων.

Το Ίδρυμα δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα και τη νομιμότητα τους. Το περιεχόμενο και η ορθή χρήση αποτελούν ευθύνη του αιτούντος και δεν εκφράζουν τις απόψεις του Ιδρύματος. Η δημιουργία ιστοσελίδων δεν επιτρέπεται για αποθήκευση/προβολή:

 • πορνογραφικού υλικού,
 • υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων (δυσφήμιση, συκοφαντία),
 • εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού,
 • υλικού που αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • υλικού που δεν συνάδει με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της υπηρεσίας.

Για την αποτίμηση της υπηρεσίας συλλέγονται στατιστικά επισκεψιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου.

Κάποια από τα site που φιλοξενούνται ήδη είναι:

aims.daidalos.teipir.gr

env-hum-comp-res.daidalos.teipir.gr

mscinaccounting.teipir.gr

mba.teipir.gr

textiles.daidalos.teipir.gr

civilmsc.teipir.gr

adtsolakis.daidalos.teipir.gr

de.daidalos.teipir.gr

mhys.teipir.gr

dsp-search.teipir.gr

aveloni.daidalos.teipir.gr

Kourniatis-geometry.daidalos.teipir.gr

tamal.daidalos.teipir.gr

mecheng.teipir.gr

mngdep.teipir.gr

maeducation.teipir.gr

mcete.teipir.gr

fashion-seminars.teipir.gr

eclass.teipir.gr

depelec.daidalos.teipir.gr

noc.teipir.gr

gimar.teipir.gr

islab.teipir.gr

textile.teipir.gr

ais-alumni.teipir.gr

eduma.teipir.gr

all4learning.daidalos.teipir.gr

industrial-control.teipir.gr

gym.daidalos.teipir.gr

mtlab.teipir.gr

eeee2016.teipir.gr

electronics.teipir.gr

trlines.teipir.gr

ies.teipir.gr

measurements.teipir.gr

optcomm.teipir.gr

pmc.teipir.gr

powerelectronics.teipir.gr

telecom.teipir.gr

elemoodle.teipir.gr

teledu.teipir.gr

civil.daidalos.teipir.gr

retrofit.daidalos.teipir.gr

retrofit.teipir.gr

ectlab.teipir.gr

rangoussi.daidalos.teipir.gr

stathopoulos.teipir.gr

savaidis.teipir.gr

acc.daidalos.teipir.gr

mprolab.teipir.gr

openlab.teipir.gr

www.odicis.teipir.gr