Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Εξυπηρετητές (servers)
To ΔιαΔικτυακό Κέντρο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας παρέχει ψηφιακά πιστοποιητικά για εξυπηρετητές υπογεγραμμένα από την έμπιστη Αρχή Πιστοποίησης της Comodo. Η αρχή πιστοποίησης της Comodo είναι προ-εγκατεστημένη στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω της Υπηρεσίας να εγγυώνται την ασφαλή επικοινωνία χρηστών-εξυπηρετητών.

Η υπηρεσία απευθύνεται μόνο στο μόνιμο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.. Για την έγκριση της αίτησης του πιστοποιητικού σας θα πρέπει, εκτός από την online αίτηση στη σελίδα http://pki.teipir.gr, να γίνει αίτηση και στο Διαδικτυακό Κέντρο του Ιδρύματος.

Έκδοση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών
To ΔιαΔικτυακό Κέντρο του Ιδρύματος, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας παρέχει προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά για χρήστες πιστοποιημένους από την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης(ΑΑΙ), υπογεγραμμένα από την έμπιστη Αρχή Πιστοποίησης της Comodo. Η αρχή πιστοποίησης της Comodo είναι προ-εγκατεστημένη στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα και στα προγράμματα περιήγησης του Διαδικτύου και ηλεκτρονικής ανταλλαγής μηνυμάτων, με αποτέλεσμα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω της Υπηρεσίας να εγγυώνται την ασφαλή επικοινωνία. Τα πιστοποιητικά που παρέχονται από την υπηρεσία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπογραφή και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και για ταυτοποίηση χρηστών στον ιστό.

Η υπηρεσία απευθύνεται μόνο στο προσωπικό (μόνιμο και έκτακτο) του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. που διαθέτει λογαριασμό χρήστη στο Ίδρυμα.

Ο χρήστης πρέπει πρώτα να συμπληρώσει την αίτηση και να την προσκομίσει αυτοπροσώπως στο Διαδικτυακό Κέντρο του Ιδρύματος. Η έγκριση της αίτησης του πιστοποιητικού προϋποθέτει την επίδειξη ΑΔΤ, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ο χρήστης συμπληρώνει την online αίτηση στο http://pki.teipir.gr.