Αλλαγή του εμφανιζόμενου ονόματος κατά την αποστολή e-mail

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω video για να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται κατά την αποστολή e-mail (από webmail ή άλλο client)